A csomagolási szolgáltatásra vonatkozó szabályzat

Az „Ajándékcsomagolás” szolgáltatás nyújtásának szabályzata

az Answear.com ügyfelei számára

1 §
DEFINÍCIÓK

 1. Szolgáltató – ANSWEAR SPÓŁKA AKCYJNA, székhely: Aleja Pokoju 18, 31-564 Krakkó, melyet a Krakkói Kerületi Bíróság XI. Gazdasági Osztálya a Vállalkozói Nyilvántartásba 0000816066 KRS számmal jegyzett be, adószám: 6793080390, jegyzett tőke: 949.057,75 PLN
 2. Bolt – a www.answear.com címen elérhető internetes áruház, melynek tulajdonosa a Szolgáltató. 
 3. Szolgáltatás - az Áruházban vásárolt termékekhez elérhető szolgáltatás, amely ezen termékek ajándékcsomagolásba történő csomagolásából áll;
 4. Ügyfél - az Áruház azon ügyfele, aki a Szolgáltatást igénybe veszi;

 

2 §
AJÁNDÉKCSOMAGOLÁSI SZOLGÁLTATÁS

 1. A Szolgáltatás igénybevételének feltétele a jelen Szabályzat elolvasása és elfogadása.
 2. A Szolgáltatás kizárólag az Áruházban vásárolt termékekre vehető igénybe azzal a kikötéssel, hogy a Szolgáltatás igénybevétele az „Ajándékcsomagolást kérek” gomb megnyomásával lehetséges a termékrendelés  „Megrendelem és kifizetem” gombbal történő visszaigazolásának pillanatáig.
 3. A szolgáltatás az adott megrendelésben megvásárolt összes terméket lefedi. Az Áruházban vásárolt termékeket, amelyekre az Ügyfél a Szolgáltatást igénybe vette, kartondobozokba csomagoljuk.
 4. Ha az Ügyfél csak a megrendelés egy részét szeretné dobozba csomagoltatni, azt a „Megjegyzés” mezőben kel feltüntetnie a „Megrendelem és kifizetem” gombra kattintást megelőzően.
 5. Túlméretes megrendelés esetén, mely nem fér bele a legnagyobb elérhető kartondobozba, a rendelést több dobozba csomagoljuk.
 6. A szolgáltatás lényege az Áruházban vásárolt termékeket tartalmazó kartondobozok Szolgáltató által kiválasztott ajándéktasakba történő csomagolása.
 7. Az Ajándékcsomagolási szolgáltatás ára a rendelés nagyságától függetlenül azonos.
 8. A Szolgáltatás díja az Áruházban megrendelt, szolgáltatás tárgyát képező termékek árával együtt kerül kifizetésre.  
 9. A Megrendelő a Szolgáltatás teljesítéséhez való hozzájárulásának kinyilvánítását követően nem jogosult elállni az ajándékcsomagolási szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől abban az esetben, ha a Szolgáltató a szolgáltatást maradéktalanul teljesítette, azaz a Szolgáltató teljesítette a fenti, 4. bekezdésben megjelölt tevékenységeket, és átadta a csomagot a fuvarozónak.  

§ 3

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. A jelen Szabályzatban nem meghatározott kérdésekre a vonatkozó jogszabályok alkalmazandók.
 2. A jelen Szabályzat tartalma az alábbi weboldalon érhető el: https://answear.hu/a/a-csomagolasi-szolgaltatasra-vonatkozo-szabalyzat
 3. A Szolgáltató a jelen Szabályzat rendelkezéseit az alábbi esetekben módosíthatja:
 • törvényi rendelkezések változása vagy jogszabályi értelmezés megváltozása az illetékes hivatalok vagy szervek által kiadott bírósági ítéletek, közigazgatási határozatok, értelmezések, magyarázatok vagy ajánlások következtében, ha az érinti a Szabályzat hatálya alá tartozó kérdéseket;
 • a Szabályzat hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtásának módjában bekövetkezett, műszaki és technológiai vagy biztonsági okok miatti változás, a nyújtott szolgáltatások minőségének növelése;
 • a Szabályzat hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtásának körének vagy módjának megváltoztatása új funkciók vagy szolgáltatások bevezetésével, a meglévő funkciók vagy szolgáltatások módosításával vagy visszavonásával;
 • az Answear.com Áruház működésében bekövetkezett változás, ha az érinti az ajándékcsomagolási szolgáltatást;
 • szerkesztői változtatások bevezetésének szükségessége.

A Szabályzat módosítása a változást követően megrendelt Ajándékcsomagolási Szolgáltatásokra lesz hatással. A módosított Szabályzat az alábbi weboldalon kerül feltüntetésre: https://answear.hu/a/a-csomagolasi-szolgaltatasra-vonatkozo-szabalyzat. A módosítást megelőzően megrendelt Ajándékcsomagolási Szolgáltatásokra a Szabályzat módosítás előtti rendelkezései az irányadók.