Adatvédelmi nyilatkozat

Hatályos: 2020. október 19-től

 

Transzparens adatvédelem

Az Answear cég számára fontos a Vásárlóink teljeskörű kiszolgálása. E szolgálat immanens részét képezi a személyes adatok védelme. A mai világban fokozottabb veszély jellemzi a kiberteret, amelyet mi a lehető legnagyobb védelemben részesítünk vásárlóink számára.

Szeretnénk Önt biztosítani arról, hogy nálunk a személyes adatai biztonságban vannak.

Célunk, hogy egyszerűen megismerhetőek legyünk ügyfeleink számára.

Kiemelt szempontunk, hogy Vásárlóink a lehetőségekhez mérten a legszéleskörűbb tájékoztatásban részesüljenek, mikor s milyen személyes adatukat használjuk fel.

1. Answear.com S.A. (továbbiakban: Answear) első számú kötelességének érzi, hogy a vele érintkező ügyfelek személyes adatainak védelmét garantálja és bőséges tájékoztatást adjon mindenki számára.

1.1. Adatkezelési nyilatkozatunkban bemutatásra kerül, hogy

 • mi alapján jogosult az Answear az adatok kezelésére (vagyis a jogalap),
 • mely adatokat szükséges kezelnünk,
 • mi az adatkezelés célja és felhasználási oka,
 • meddig tároljuk az adataikat,
 • Adatfeldolgozóval kapcsolatban állunk-e,
 • Kik ismerhetik meg személyes adataikat,
 • Melyek az érintettek adataikkal kapcsolatos jogosultságai.

 

Adatkezelési célunk két részből áll: egyrészt törvényi rendelkezésekből, másrészt a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen célokból.

Mivel az érintettek a Answear-rel valamilyen ruha, lábbeli vagy kiegészítő (továbbiakban: áru) megrendelése céljából lépnek kapcsolatba, ezért a tájékoztatóban, elsősorban a vásárlással és a kiszállítással kapcsolatba kerülő vállalkozások általunk támasztott adatvédelmi követelmények bemutatására szorítkozunk.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az Answear által megvalósított konkrét adatkezelésekre vonatkozóan tájékoztatásokat találhat az adat felvételekor vagy azt megelőzően elérhetővé tett egyedi tájékoztatókban (például a honlapon megtalálható Adatkezelési nyilatkozatban).

Fontosnak tartjuk felhívni az Answear részére adatot megadó személyek (adatközlők) figyelmét, harmadik személy személyes adatainak megadása esetén szükséges a harmadik személy hozzájárulása is.

2. ADATKEZELŐ

Jelen nyilatkozatban adatkezelőnek kizárólagosan az Answear értendő.

Adataink:

 • Nevünk: Answear.com S.A.
 • Székhely: Ul. Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, Poland
 • E-mail: dpo@wearco.pl
 • Nyilvántartást vezető hatóság: Krakkói Kerületi Bíróság XI. Kereskedelmi Osztálya
 • Cégjegyzékszám: KRS 0000816066
 • Statisztikai szám: 122515020
 • Adószám:PL6793080390

Az adatkezelési tájékoztató online elérhető a www.answear.hu honlapon a Személyes adatok kezelése menüpont alatt.

 

3. Az Answear adatkezelései

Answear regisztráció, saját profil kezelése

3.1. Mi jogosítja fel az Answear céget az adatok kezelésére?

Az áruk kínálatával, kiválasztásával, megrendelésével, házhoz szállításával-a fenti tevékenységek végzésével az Answear az érintettek személyes adatait az alábbiak alapján jogosult kezelni:

 • az érintettek hozzájárulása, ami abban nyilvánul meg, hogy a saját személyes adatát megadja az Answear-nek azért, hogy számára a megrendelt árú kiszállításra kerüljön, az igényelt hírleveleket megkapja, a rendszer üzeneteket fogadni tudja [a GDPR alapján hozzájárulással)
 • Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

3.2. Milyen adatokat kezelünk?

ADAT

MILYEN CÉLBÓL

Érintett neve

Áru megrendeléshez, kiszállításához, adatbázis üzemeltetéséhez

Érintett címe

Áru megrendeléshez, kiszállításához adatbázis üzemeltetéséhez

Kiszállítási cím

Áru megrendeléshez, kiszállításához

E-mail címe

Regisztrációhoz

Jelszava

Regisztrációhoz

Telefonszáma

Áru megrendeléshez, kiszállításához

Megrendelt és kiszállított áruk

Adatbázis építése, piackutatás, statisztika

Számlák azonosítói

Számviteli kötelezettségek teljesítése

A megrendelt árukat az Answear a megadott személyes adatok kezelésével tudja az érintetthez eljuttatni.

3.3. Milyen célból kezeljük az adatokat?

 • A weboldali megrendelőlap segítségével a kiválasztott áruk megrendelése, és az érintettek elérése a kiszállítás érdekében, hírlevelek kiküldése, megrendelőlapok eljuttatása. Az adatokat azért kell kezelnünk, hogy a megrendelt árukat el tudjuk juttatni a megrendelőhöz.
 • A megrendelt árukhoz kapcsolódó teljesítések elszámolása, utólagos ellenőrizhetősége. Az adatok szükségesek ahhoz, hogy vissza tudjuk igazolni a megrendelések kiszállításához kapcsolódó fizetéseket, és igazolni tudjuk a kiszállításokat.
 • A különböző állami szervek adatszolgáltatási kéréseinek teljesítése. KSH, NAV jelentésekhez továbbítások.

3.4. Meddig kezeljük az adatokat?

„A” A személyes adatok kezelésének időtartama a szerződés teljesítéséig, vagy a reklamációs idő lejártáig, a szerződéshez kötődő jogi felelősség és vitathatóság lejártáig, de nem hosszabb, mint 10 évig az adatok megadásától számítva.

„B” Amennyiben megszünteted ügyfélfiókodat, úgy adataidat kötelességeink ellátásáig, és a szerződések vitathatóságának elévüléséig kezeljük, mely szintén nem lehet több, mint 10 év.

3.5. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

Az Answear  szolgáltatásait az egész ország területén belül igénybe lehet venni, és az áruk kiszállításához
• GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
• Csomagküldő.hu
• esetleges jövőbeni kézbesítési móddal foglalkozó cég

segítségével szállítjuk a megrendelőhöz. A kiszállításban közreműködő cégek felé adattovábbítást végzünk, de csak a szállítási címet, a megrendelés adatait, valamint szükség esetére a megrendelő telefonszámát közöljük.

3.6 Ki más férhet hozzá a személyes adataimhoz a fent felsorolt cégeken kívül?

Az általad megválasztott fizetési mód függvényében, az alábbi alanyoknak biztosítjuk rendelkezésére személyes adataidat


• Utánvét esetén a szállítmányozó cégnek, melyet a pénz átvételével megbíztunk
• Dotpay Sp. z o.o. – amennyiben az utalásos fizetési módot választottad Dotpay.pl,
• más beszedéssel foglalkozó pénzügyi tevékenységet folytató entitással, mely jogosult az általunk értékesített áru ellenértékének beszedésére

Amennyiben felhatalmazol minket üzleti információk e-mailben vagy telefonon történő küldésére, úgy az információk küldésével alább megbízottakat is felhatalmazzuk adataid használatára:
• LINK Mobility Poland sp. z o. o,
• ExpertSender Sp. z o.o.

Továbbá adataidat azok részére is biztosítjuk, akiket megbíztunk ügyfeleink adatainak kezelésével, ami elengedhetetlen internetes értékesítéssel foglalkozók számára: Atende SA, 3S Data Center S.A.

Más, a fent felsorolt kategóriába tartozó alanyok számára is biztosíthatjuk adataidat, amennyiben erre felhatalmazol bennünket.

 

3.7. Történik-e adattovábbítás?

Az On-line fizetési módozat választása esetén adattovábbítás történik a PayU rendszer részére. Utánvét esetén a szállítmányozó cégnek.

3.8. Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az Answear a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az Ön számára teljesíteni tudjuk. Az Answear belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi erre kijelölt szervezeti egységei útján, ezért az adatokat megismerhetik az ellenőrzést végző kollégák is (működésellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak, az adatvédelmi szakértő), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen. Az adatokat megismerhetik továbbá az Answear alvállalkozóinak, közreműködőinek, mint adatfeldolgozóknak a tevékenység ellátásában közreműködő munkatársai is.

Törvényi kötelezettségünk, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg más jogszabály által felhatalmazott szervnek megkeresésükre adatokat szolgáltassunk, vagy azokhoz hozzáférést engedjünk. Kötelesek vagyunk együttműködni a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére, valamint a titkos információgyűjtésre szakosodott szervekkel.

Az Answear ezen szervek részére amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.

 

4. Hírlevél

 

4.1. Milyen adatokat kezelünk?

ADAT

MILYEN CÉLBÓL

Érintett neve

Hírlevél küldése céljából

Érintett e-mail címe

Hírlevél küldése céljából

Lakcím, Kiszállítási cím

Hírlevél küldése céljából

Vevőszám

Hírlevél küldése céljából

Hozzájárulás

Beazonosításhoz, Hírlevél küldése céljából

A Hírlevelet az Answear a megadott személyes adatok kezelésével tudja az érintetthez eljuttatni.

4.2. Milyen célból kezeljük az adatokat?

A gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás.

4.3. Meddig kezeljük az adatokat?

A hírlevélről történő leiratkozásig vagy addig, amíg Ön nem kéri az adatai törlését.

4.4. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

 

Expertsender Sp. z.o.o végzi az adatfeldolgozást, akinek a platformját használjuk egyrészt adattárolásra, másrészt a hírlevelek küldésére,

 

4.5. Történik-e adattovábbítás?

Az adatokat az Expertsender Sp. z.o.o-nak továbbítjuk feldolgozás és tárolás céljából. Főszabályként nincs hozzáférése ezen adatokhoz, kivéve ha valamilyen probléma adódik és a problémát csak náluk lehet orvosolni. Expertsender Sp. z.o.o nem használhatja ezen adatokat saját javára, nem használja a tárolt e-mail címeket a céljaira.

4.6. Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az Answear a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az Ön számára teljesíteni tudjuk. Az Answear belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi erre kijelölt szervezeti egységei útján, ezért az adatokat megismerhetik az ellenőrzést végző kollégák is (működésellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak, adatvédelmi szakértő), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen. Az adatokat megismerhetik továbbá az Answear alvállalkozóinak, közreműködőinek, mint adatfeldolgozóknak a tevékenység ellátásában közreműködő munkatársai is.

Törvényi kötelezettségünk, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg más jogszabály által felhatalmazott szervnek megkeresésükre adatokat szolgáltassunk, vagy azokhoz hozzáférést engedjünk. Kötelesek vagyunk együttműködni a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére, valamint a titkos információgyűjtésre szakosodott szervekkel.

Az Answear ezen szervek részére amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.

5. Kapcsolatfelvétel az Answear-el (ügyféllevelezés, telefonos beszélgetés)

Amennyiben megrendelése során vagy a kiszállítással kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és az answear.hu weboldal Elérhetőségeink menüpontjában található űrlap igénybevételével kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

5.1. Milyen adatokat kezelünk?

ADAT

MILYEN CÉLBÓL?

Érintett neve

Kapcsolattartás céljából

Érintett e-mail címe

Kapcsolattartás céljából

Lakcím, Kiszállítási cím

Kapcsolattartás céljából

Telefonszáma

Beazonosításhoz, visszahíváshoz

Dátum, időpont

Beazonosításhoz

Vevőazonosító

Beazonosításhoz

A kapcsolatfelvétel, illetve a kapcsolattartás érdekében az Answear a megadott személyes adatok kezelésével tudja teljesíteni.

5.2. Milyen célból kezeljük az adatokat?

A vásárló és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az utólagos bizonyíthatóság.

5.3. Meddig kezeljük az adatokat?

A telefonbeszélgetéseinket rögzítjük, amit maximum 30 napig tárolunk, kivételt képez ha egy függő ügy van folyamatban (például panasz) a vásárló és az Answear között.

E-mail/leveleket addig tároljuk, amíg nem kéri személyes adatai törlését, máskülönben 2 évig.

5.4. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

 

Igen, Focus Telecom Polska Sp. z.o.o

5.5. Történik-e adattovábbítás?

Focus Telecom Polska Sp. z.o.o részére történik adattovábbítás.

5.6. Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az Answear a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az Ön számára teljesíteni tudjuk. Az Answear belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi erre kijelölt szervezeti egységei útján, ezért az adatokat megismerhetik az ellenőrzést végző kollégák is (működésellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak, adatvédelmi szakértő), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen. Az adatokat megismerhetik továbbá az Answear alvállalkozóinak, közreműködőinek, mint adatfeldolgozóknak a tevékenység ellátásában közreműködő munkatársai is.

Törvényi kötelezettségünk, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg más jogszabály által felhatalmazott szervnek megkeresésükre adatokat szolgáltassunk, vagy azokhoz hozzáférést engedjünk. Kötelesek vagyunk együttműködni a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére, valamint a titkos információgyűjtésre szakosodott szervekkel.

Az Answear ezen szervek részére amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.

7. Adatbiztonság

Az Answear szervezeti egységei útján megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Hogyan védjük adataidat?


Rengeteg informatikai és szervezeti védelmet nyújtunk, hogy minimalizáljuk az adatok kiszivárgását, sérülését és összekeveredését. Firewall, antivirus, spam szűrők, több szintű biztonsági mentések és belső adatokhoz való hozzáférési rendszer nyújt védelmet. Üzletünk nagyon magas szintű védelmet biztosít web applikációknak, firewallnak köszönhetően ( WAF ) továbbá DDoS-al szembeni védelemmel. Magas szintű HTTPS/SSL kapcsolattal bírunk, gondosan kiválasztott hosting partnerünk ISO 9001 és AQAP-2110 minőségben, ezen felül AQAP-2110 információvédelmi bizonylattal is rendelkezik.


8.Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Az Ön jogai:

Fontos számunkra, hogy Ön tisztában legyen az adatvédelem által biztosított érintetti jogaival. Ennek érdekében az alábbiakban a teljesség igénye nélkül felsoroljuk, hogy milyen adatvédelmi jogokkal élhet a ránk bízott adataival kapcsolatban.

8.1. A hozzájárulás visszavonásához való jog: Amennyiben Ön hozzájárult a személyes adatainak használatához, kezeléséhez vagy megosztásához, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amennyiben nem a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokról van szó.

8.2. Az adatokhoz való hozzáférés joga: Elérhetőségeinken bármikor jogosult arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen az általunk tárolt személyes adataihoz, és azokról másolatot kérhet, illetve tájékoztatást kérhet arról, hogy miként kezeljük személyes adatait.

8.3. A tájékoztatás során a következő információkat adjuk:

 • mi az adatkezelés célja,
 • milyen személyes adatok érintettek,
 • kik a továbbított adatok címzettjei,
 • kérheti az adatok helyesbítését, törlését, korlátozását és tiltakozhat az adatkezelés ellen,
 • mennyi a tárolási időtartam,
 • ha 3. személytől szereztük az adatokat, joga van minden ezzel kapcsolatos információra.

8.4. A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Answear indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, javítsa a pontatlan adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését kérje.

8.5. A törléshez való jog: Ön kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük bizonyos általunk tárolt személyes adatait, amennyiben:

 • A továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra;
 • Ön visszavonja a bizonyos adatok kezelésére adott hozzájárulását;
 • Ön tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen,
 • ha jogszabály alapján előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogalapja tekintetében.

8.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben kérdése vagy aggodalma merül fel személyes adatai általunk történő kezelésének pontosságával, indokoltságával vagy jogszerűségével kapcsolatban, kérheti bizonyos adatkezelési tevékenységeink korlátozását. A korlátozást akkor is kérheti, ha nekünk már nincs szükségünk az Ön adataira, de Ön, mint érintett igényli valamely jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ön abban az esetben is kérheti a korlátozást, ha kétségbe vonja a jogos érdek alapján történő adatkezelés jogalapját. A korlátozás ideje alatt adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A korlátozás feloldásáról az Answear előzetesen tájékoztatja majd.

8.7. Hol érhetem el az Answear-t, ha a jogaimmal szeretnék élni?

A személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, törlés, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás bármikor bejelenthető az alábbi elérhetőségeken:

 • Nevünk: Answear.com S.A.
 • Székhely: Ul. Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, Poland
 • E-mailben: dpo@wearco.pl

8.8 HOGYAN VEHETEM FEL A KAPCSOLATOT AZ ADATVÉDELMI REFERENSSEL?

Az adatvédelmi referens elérhetősége

vagy

 • Inspektor Ochrony Danych

Answear.com S.A.

Ul. Aleja Pokoju 18,

31-564 Kraków, Poland