A „Catch the Moment” pályázat szabályzata

A „Catch the Moment” pályázat szabályzata

1. § Általános rendelkezések

    1. A jelen szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) meghatározza a „Catch The Moment” (a továbbiakban: „Pályázat”) pályázati feltételeit és elveit.
    2. A pályázat szervezője a krakkói székhelyű Answear.com S.A., címe: 31-564 Krakkó, Aleja Pokoju 18, mely a Krakkói Területi Bíróság XI Gazdasági Osztálya által vezetett KRS cégbírósági nyilvántartásban az alábbi szám alatt szerepel KRS: 0000816066, REGON statisztikai száma: 122515020, NIP adószáma: 6793080390, alaptőke 767.450,00 zł (továbbikakban: „Szervező”).
    3. A pályázat lebonyolítására Magyarország területén kerül sor.
    4. A pályázat benyújtására 2020. 03.11.  12:00 órától van lehetőség. A pályázat lezárására 2020.12.31. 23:59-kor kerül sor.
    5. A pályázat szakaszokban történik majd („Szakaszok”) az alábbi időszakok között:
        I. szakasz – március – 2020. 03.11. 12:00 órától 2020.03.31. 23:59 óráig.
        II. szakasz – április – 2020.04.01. 12:00 órától 2020.04.30. 23:59 óráig.
        III. szakasz – május – 2020.05.04. 12:00 órától 2020.05.31. 23:59 óráig.
        IV. szakasz – június – 2020.06.01. 12:00 órától 2020.06.30. 23:59 óráig.
        V. szakasz – július – 2020.07.01. 12:00 órától 2020.07.31. 23:59 óráig.
        VI. szakasz – augusztus – 2020.07.03. 12:00 órától 2020.08.31. 23:59 óráig.
        VII. szakasz – szeptember – 2020.09.01. 12:00 órától 2020.09.30. 23:59 óráig.
        VIII. szakasz – október – 2020.10.01. 12:00 órától 2020.10.31. 23:59 óráig.
        IX. szakasz – november – 2020.11.02. 12:00 órától 2020.11.30. 23:59 óráig.
        X. szakasz – december – 2020.12.01. 12:00 órától 2020.12.31. 23:59 óráig.

    6. A pályázatra való jelentkezés csakis az egyes pályázati szakaszok időtartama alatt lehetséges.                    
    7. A Pályázathoz közvetítő felületként használjuk az Instagramot. A pályázati weboldal az alábbi cím alatt érhető el: https://catchthemoment.answear.hu/ (továbbiakban: „Pályázati weboldal”). Az internetes felületen az alábbiak érhetők el: Szabályzat, nyereményekről szóló információk, Pályázati eredmények, illetve a pályámunkák.
    8. A pályázatnak az Instagram nem szervezője, illetve társszervezője, általa nem szponzorált, vagy támogatott, ahogyan egyéb szolgáltató által sem. Továbbá a pályázat nem képezi részét az Instagram szolgáltatásainak, illetve annak vezetése sem áll kapcsolatban vele.

2. § Részvétel a pályázatban

    1. A pályázatban csakis természetes személyek vehetnek részt (továbbiakban „Résztvevő”), akik:
        A pályázatra való jelentkezés napjáig 18. életévüket betöltik,
        Fogyasztói és kereskedelmi-, gazdasági-, kézműves- vagy szabad foglalkozású tevékenységhez nem köthető a tevékenységük/foglalkozásuk,
        Magyarországon lakóhellyel rendelkeznek
        Rendelkeznek Instagran profillal,
        Megfelelnek a jelen Szabályzatban meghatározott pályázati feltételeknek.
    2. A pályázatban nem vehet részt a Szervező a Szervező és/vagy a Szervező megbízottjai, dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt..

3. § A Pályázat feltételei

    1. Pályázni minden szakaszban a Szervező által a pályázat weboldalán közzétett aktuális havi jelige segítségével, annak felhasználásával és értelmezésével lehetséges majd.  Az adott szakasz jeligéjét minden szakasz első napján hirdetik meg (továbbiakban: „A hónap jeligéje/jelmondata”).
    2. A Pályázat adott szakaszában részt vevő pályázó feladata az, hogy a hónap jeligéjét értelmező fotót készítsen (a továbbiakban: „Pályázati munka”).
    3. A Pályázatban való részvétel feltétele az, hogy a résztvevő saját Instagram profilján tegye közzé az elkészített képet nyilvános módon, s a fénykép szöveges leírásában az alábbi hashtag-et alkalmazza: #CatchTheMomentHU valamint megjelölje a képen az @answear_hu hivatalos Instagram oldalát.
    4. Egy résztvevő több alkalommal is részt vehet a pályázatban.
    5. A megfelelőképpen publikált és leírt Pályázati munkákat (a fenti 3. bekezdésnek megfelelően) a Szervező által összeállított pályázati bizottság értékeli (továbbikakban: „Bizottság”), a fénykép minősége, kreativitása és attraktív volta szempontjából, valamint a hónap jeligéjének értelmezése szempontjából.
    6. A díjakat a Bizottság ítéli oda a pályázat minden szakaszában. A Bizottság az adott pályázati időszakokra vonatkozóan veszi figyelembe a benyújtott pályamunkákat. A Bizottság a saját hatáskörében dönthet, e döntése nem felülbírálható.
    7. A Pályamunkák nem tartalmazhatnak trágár szavakat, durva és sértő tartalmakat, illetve nem léphetik át a jó ízlés határait, továbbá nem sérthet személyes jogokat.
    8. A Pályamunkák Instagramon való közzétételével a résztvevő megerősíti, hogy megfelel a pályázati feltételeknek, illetve elfogadja a szabályzatban meghatározott feltételeket.

§ 4. Nyertesek és nyeremények

    1. A Pályázat minden szakaszának nyertesét a pályázat weboldalán teszik közzé az adott szakasz lezárását követő hónap 10. napjáig.
    2. A Bizottság összesen 10 nyertest választ ki, minden pályázati szakaszban egyet („Nyertesek”), ezen felül minden pályázati szakaszban 4 különdíjast is választunk május hónaptól, tehát a III. szakasztól kezdődően, tehát összesen 32 különdíjast a verseny teljes időtartama alatt.
    3. A verseny részeként, a Nyertesek között 10 fődíj (“Fődíjak”) és a verseny III. Szakaszától kezdődően 32 különdíj (’Különdíjak’) kerül kisorsolásra, szakaszonként 4. A Különdíjak kisorsolása egyszeri felhasználású kuponkódok formájában történik, melyek 90%-os kedvezményt biztosítanak, maximum 20 000 forintos vásárlás esetében. A kedvezmény az Answear.hu teljes kínálatára érvényes és 30 napon keresztül él, onnantól kezdve, hogy a nyertes megkapta. A kedvezmény értéke maximum 18 000 forint.
    4. A Pályázat keretében 10 darab fődíjat ítélnek oda (továbbiakban: „Fődíjak”). A Szervező a pályázat weboldalán hirdeti meg a fődíjakat az adott szakaszok első napján.
    5 A fődíjak mellett a szervező a nyertesek számára pénznyereményt is biztosít, mely a fődíj 11,11%-a. A pénznyeremény összege megegyezik a nyereményjátékokat terhelő személyi jövedelemadó összegével, mely a pályázatban való nyerés okán a nyertest terheli. A résztvevő ezúton hozzájárul ahhoz, hogy a fődíj átvétele előtt a szervező a pénznyereményt átvegye és befizesse az illetékes adóhatóságnak. A fődíjakat és a pénznyereményeket a szabályzat további részében összefoglalóan nyereményeknek, külön-külön pedig nyereménynek nevezzük
     6. A Pályázat nyertesei a nyereményről a szervező által az Instagram belső levelező rendszerén keresztül küldött üzenetben kapnak részletes tájékoztatást. A nyertes pályázó köteles a kapott üzenetre küldött válaszát 5 napon belül megküldeni a szervező felé, melyben egyrészt megerősíti, hogy megkapta a szükséges információkat a nyereménnyel kapcsolatban, másrészt jelzi, hogy a szervező számára emailben továbbítja a nyeremény átvételéhez szükséges információkat, úgymint a nyertes családi és utóneve, postázási cím, melyre a nyeremény küldhető, illetve természetes személyek esetén az általános személyi jövedelemadó megfizetéséhez szükséges adatokat.
    7. Amennyiben a Szervező bármilyen oknál fogva nem tud kapcsolatba lépni a nyertessel, vagy nem kap választ 5 napon belül a kiküldött értesítésre, fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyereményt másik résztvevő számára ítélje oda.
    8. A Pályázat nyertese a nyereményről szóló értesítés kézbesítésétől számított 5 napon belül nyilatkozatot tehet arról, hogy visszautasítja a nyereményt.
    9. A nyeremények egyike sem váltható készpénzre vagy más tárgyi nyereményre.
    10. A nyereményeket a nyertes pályázók postai úton kapják meg, az 5. bekezdésben leírtaknak megfelelő módon, az értesítő üzenetre adott válaszban megjelölt címre a szervező költségén, amennyiben a megadott cím Magyarország területén van. Abban az esetben, ha a nyertes külföldi címet ad meg, a szervezőnek jogában a nyereményt visszatartani mindaddig, amíg a nyertes a nyeremény postaköltségeit meg nem téríti a szervező számára.

5. § Szerzői jogok

    1. A szerzői jog a résztvevőt illeti meg.
    2. A résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázati munkák, azon belül a rajtuk megörökített Pályázó képét a Szervező a pályázat weblapján megossza, valamint elérhetővé tegye a Szervezőhöz tartozó közösségi hálókon/médiában és a www.answear.hu weboldalon a #WeAreTheAnswear fül alatt a pályázati időszak alatt, valamint a lezárástól számított két hónapig, továbbá a későbbiekben archivált módon. Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a szervező a személyes adatait kezelje.
    3. A Pályamunka közzétételével, és a pályázati szabályzat 3. § 3. bekezdése értelmében a résztvevő nyilatkozik, hogy:
            a. A benyújtott Pályamunka saját alkotása, és rendelkezik az ide vonatkozó mindennemű vagyoni és szerzői jogokkal, illetve a velük kapcsolatos jogokkal, és ezek a jogosultságok nincsenek korlátozva vagy terhelve harmadik személy által,
            b. A Pályamunka semmilyen módon nem sérti harmadik személy jogait, és a szervezővel szemben harmadik személy nem lép fel jogilag a pályamunka szabályzatban meghatározott felhasználása során,
            c. A pályamunkák készítésekor a képeken szereplő személyek hozzájárultak a nyilvános szerepléshez a szabályzatban meghatározott körben,
            d. A pályázó kötelezi magát arra, hogy mentesíti a Szervezőt harmadik személy képfelhasználással kapcsolatos követelései alól a szabályzatban meghatározott körben/módon, melyet a résztvevő havi szinten megtett nyilatkozatai támaszthatnak alá, továbbá kötelezi magát az ezen a jogcímen benyújtott kártalanításokra is.

§ 6. Záró rendelkezések

    1. A Pályázat Szabályzata a pályázat weboldalán érhető el, a Szabályzathoz tartozó link az Instagramon is feltüntetésre kerül.

    2. A Szervező a jelen szabályzat módosítására vonatkozó jogot fenntartja. A módosított szabályzat a pályázat weboldalán való közzétételtől lép életbe. A szabályzat módosítása nem korlátozhatja a résztvevők által már megszerzett jogokat.

    3. A Résztvevő reklamációval élhet a Pályázat lebonyolításának módjára vonatkozóan. A reklamációkról a Szervező a reklamáció beérkezésétől számított 14 napos határidőn belül döntést hoz.

    4. A Pályázat lebonyolítására, annak szabályaira vonatkozó reklamáció vagy panasz benyújtása céljából, illetve minden más, a Pályázatra vonatkozó ügyekben e-mailben lehet jelentkezni az alábbi e-mail címen: krisztian.sebo”answear.hu. A reklamációnak tartalmaznia kell a benyújtó személy családi és utónevét, illetve a reklamáció okát és a Szervező viselkedéséről szóló információkat. A reklamáció a Szervező székhelyére is küldhető.

    5. A Szervező felmenti az Instagramot és működtetőjét a résztvevők Pályázattal kapcsolatban felmerülő követeléseire vonatkozó mindennemű felelősség alól. Minden kérdést, megjegyzést, reklamációt, illetve minden, a Pályázattal kapcsolatos követelést a Résztvevőnek közvetlenül a Szervezőnek kell küldenie, semmilyen esetben sem az Instagramnak vagy a működtetőjének.

    6. A Pályázatról szóló mindennemű információ, mely promóciós és reklámanyagokban található, csakis kiegészítő jellegű, a Résztvevők és a Szervező jogait a jelen Szabályzat határozza meg.